Studies en Cursusmateriaal

'Over Geestelijk Zijn'

Wat is geestelijk leven volgens de Bijbel? Wanneer wordt iets overgeestelijk en wat moeten we daarmee in de gemeente? Waarom hebben extreme bewegingen in onze tijd aantrekkingskracht? Dit is een Bijbelstudie met vragen voor gesprek, aangevuld met een case-study van de Lakeland Opwekking 2008.
54 pag. € 7,50


'Sterk Leiderschap'

Een studie over de woorden:'Je hebt een geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen.'(2 Timoteüs 1:7) Wat betekenen die drie woorden en hun compagnons: macht, loyaliteit en emotie? Met de gespreksvragen zeer geschikt voor teamretraîtes, iedereen die op een of andere manier leiding geeft, maar ook voor persoonlijke toepassing.
33 pag. € 4,50

'Grand Cru'

Een studie met gespreksvragen over groeien in geloof; temperament en levensfasen. Een Grand Cru is een gerijpte, 'groot gegroeide wijn.' Deze studie helpt om zicht te krijgen op 'groot groeien.'
45 pag. € 5,00

'Echt en Waar'

Over authenticiteit en evangelie. Het grote ideaal van de mens die zichzelf realiseert lijkt doorgeschoten te zijn in een dwingend dogma: 'Gij zult uzelf scheppen!' In deze bundel vier artikelen: 'Echt & Trouw in onze authenticiteitscultuur'; 'Vrijheid en Overgave'; 'Zielsmystiek'; ‘Golgota & Ik’, over troost, zelfontplooiing en de aanstoot van het kruis.
42 pag. € 5,00

'Chai Chai'

Een studie over ziekte en genezing aan de hand van het stille dankgebed van koning Hizkia. Deze geschiedenis stelt ons vragen over Gods macht en onze menselijke reactie daarop, in tijden van crisis.
21 pag. € 3,50