Publicaties


'Rust'

Over Jezus' woorden: 'Kom naar mij en ik zal jullie rust geven'. In 27 korte hoofdstukken volgt deze studie ieder woord van deze tekst. Telkens het accent op een ander woord. Daardoor is het zeer geschikt voor persoonlijke meditatie of een dagboekje.
62 pag. € 5,00


'Stilte'

Een retraîte studie over Elia's tocht naar de Horeb. In negen hoofdstukken met gespreksvragen, volgt de studie het proces van een uitgeputte leider naar herstel en een nieuwe fase. Een studie die heel geschikt is voor persoonlijke retraîte, maar ook voor counseling, of in een groep.
59 pag. € 5,00


'Mijn God, mag het?'

Over geloof en kunst. Deze studie bevat de collegestof voor de HQ School of Bible and Arts, een artikel in maandblad 'De Oogst' over 'Aanbidding en Kunst', en een lezing over 'Vincent van Gogh als evangelist.' Een stimulerende studie voor iedereen die als christen wil weten welke plaats kunst heeft in geloof en kerk.
39 pag. € 5,00