De Stichting Internationaal Christelijk Centrum HOREB te Voorthuizen ondersteunt werkers en groepen die zich op een of andere wijze inzetten in kerk en christelijke organisaties.
ICC staat voor Internationaal omdat diensten zich uitstrekken tot internationale contacten, Christelijk omdat zij zich richt op dienst aan christenen, Centrum omdat het werk fysiek vindbaar wilde zijn. Deze laatste doelstelling is echter ontkoppeld, omdat vrij snel na de oprichting het bezitten en beheren van een lokatie niet verder als wenselijk werd geacht.
ICC staat ook voor: Inspiratie, Creativiteit en Communicatie: door lezingen, publicaties en creatieve producties;
En ICC staat voor: Informatie, Coaching en Consultancy: door onderzoek, visie- en beleidsontwikkeling in persoonlijke coaching en groeps consultaties.
Otto de Bruijne, geeft vorm en uitvoering aan de doelstelling van de stichting.
Otto (1949) studeerde aan de Sociale Academie de Nijenburgh, deed zijn theologische opleiding aan de universiteit van Utrecht. Hij was docent godsdient aan het Johannes Fontanus College te Barneveld, staflid van TEAR, en coordinator van de continentale afdeling voor Ethiek, Samenleving en Ontwikkeling van de Afrikaanse Evangelische Alliantie, en programmamaker/presentator voor de Evangelische Omroep.
De Stichting Internationaal Christelijk Centrum Horeb werd in 1992 opgericht (KvK Nr. 41051480 / ANBI gecertificeerd) De Stichting ICC Horeb weet zich verwant met de Evangelische Zendings Alliantie, de Evangelische Alliantie.